Wat is zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers met een eenmanszaak. Hiermee mag je een vooraf vastgesteld bedrag van de winst aftrekken waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

Voorwaarden zelfstandigenaftrek

Voordat je in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek, dien je nog rekening te houden met verschillende voorwaarden:

  • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting;
  • Je voldoet aan het urencriterium. Hierbij is de belangrijkste voorwaarde dat je in een kalenderjaar minimaal 1225 uur aan je onderneming hebt gewerkt. Let op: ook bijvoorbeeld het boekhouding doen telt mee voor deze uren.
  • Je hebt op 1 januari nog niet de AOW-leeftijd bereikt. Indien dit wel het geval is mag je 50% van het bedrag voor de zelfstandigenaftrek berekenen.

Hoe hoog bedraagt de zelfstandigenaftrek?

Het kabinet heeft besloten om de zelfstandigenaftrek sneller af te bouwen, waarbij het in 2027 nog maar € 900 zal bedragen. Het bedraagt altijd een vooraf bepaald bedrag per jaar:

De zelfstandigenaftrek mag nooit hoger mag zijn dan de winst. Als het bedrag hoger uitvalt worden de zelfstandigenaftrek en de winst gelijkgesteld, waarbij het deel wat niet aftrekbaar is ‘niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek’ wordt genoemd. Dit bedrag kan in de volgende 9 jaar worden verrekend.

Verder kan het bedrag voor starters nog worden verhoogd met de zogeheten startersaftrek. Dit is een bedrag van € 2.123 en blijft in tegenstelling tot de zelfstandigenaftrek de komende jaren ongewijzigd.

Startersaftrek

Je mag de startersaftrek maximaal 3 keer toepassen in de eerste 5 jaar dat je ondernemer bent. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Je hebt recht op zelfstandigenaftrek.
  • Je was in de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • Je hebt de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 jaar gebruikt.
  • Er was in het kalenderjaar of 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Het is niet nodig om zelfstandigenaftrek aan te vragen. Bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting wordt bepaald of je hier recht op hebt en wordt het automatisch berekend.

1 2 3